tere teer ki kashish ka hai kuch aur hi fasana

Home Sukhan Posts dard se muztarib’ zakham se chor hai tere teer ki kashish ka hai kuch aur hi fasana Dictionary Home Sukhan Posts dard se muztarib’ zakham se chor hai tere teer ki kashish ka hai kuch aur hi fasana Dictionary tere teer ki kashish ka hai kuch aur hi fasana Ghazal Ur Ro […]